sobota   13. 07. 2024
strona główna  |  satysfakcja gwarantowana  |  mój koszyk  |  moje konto  |  pomoc  |  schowek  |  regulamin  |  kontakt
HD DVD
FILMY DVD
MUZYCZNE DVD
BLU RAY
LOGOWANIE
 login:  
 hasło:
Rejestruję się  /  Przypomnij hasło
SZUKAM DVD
 Szukaj:
 W polu:
ALFABETYCZNIE

 Tytuł:

GATUNKI

  sensacyjne
  thrillery
  science fiction
  komedie
  historyczne
  familijne
  animowane
  przygodowe
  dramaty
  melodramaty
  obyczajowe
  horrory
  wojenne
  westerny
  kolekcje
  seriale TV
  musicale
  filmy muzyczne
  dokumentalne
  filmy polskie
  anime
  sport CHIC
  bollywood
  kabaret
  teatr
  pop
  rock
  hip-hop & rap
  muzyka rozrywkowa
  blues & soul
  jazz
  muzyka poważna
  balet
  muzyka filmowa
  GRY
  płyty vinylowe
  torebki
  filmy BLU-RAY
  muzyka BLU-RAY
  MP3
  muzyka CD
  T-shirt
 
 
 Polecam filmydvd.pl znajomym

 Dodaję do ulubionych
 
Bezpieczeństwo zakupów:

Bezpieczeństwo

 
 
Twoja opinia na temat funkcjonowania sklepu www.filmydvd.pl będzie dla nas cenna.

 
 
  Ochrona prywatności
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych, jest Netsale Krzysztof Kałuża z siedzibą pod adresem Rakowicka 10B lok.4, 31-511 Kraków zwanej (dalej Netsale) inaczej operator sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.filmydvd.pl

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
adres e-mail: sklep@filmydvd.pl a
dres pocztowy: Netsale Krzysztof Kałuża, Rakowicka 10B lok.4, 31-511 Kraków t
elefon: +48 122 683 533

Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku ze składanymi zamówieniami lub poprzez wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Netsale?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdyż jest to niezbędne do wykonania umowy, zawartej z Tobą w tym do o realizacji zamówień,
o zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych,
o zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych,
o obsługi reklamacji, w przypadku gdy takowa zostanie lub została złożona,
o obsługi zgłoszeń, zapytań, e-maili, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy),
Dodatkowo, przepisy prawa mogą wymagać od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Netsale (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest: o zapewnienie należytej obsługi Klientów,
o zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy,
o prowadzenie badań i analiz poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb Klientów,
o prowadzenie analiz statystycznych,
o przechowywanie danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Na podstawie i tylko w przypadku kiedu udzielisz na to zgody, Netsale przetwarza Twoje dane osobowe w celu: o zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze strony www i aplikacji mobilnych,
o organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział,
o do celów marketingowych np. dostarczania newslettera,

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Złożenie zamówienia (zakupu towaru) przez Użytkownika wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne. W celu ułatwienia obsługi, Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych (np. NIP dla firm do wystawienia faktury VAT). W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?
Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych - na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Netsale przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia,

2. Prawo uzyskania kopii danych - na tej podstawie Netsale przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej,

3. Prawo do sprostowania - na tej podstawie Netsale usuwa i poprawia ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych,

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania - na tej podstawie Netsale zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych,

5. Prawo do przenoszenia danych - na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Netsale wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi - jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Netsale jak i tego innego podmiotu,

6. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych - osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu,

7. Prawo do usunięcia danych - na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane,

8. Prawo wycofania zgody - jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody, osoba której dane dotyczą ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody,

9. Prawo do skargi - w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych wymienionych powyżej, można złożyć:
a. w formie pisemnej na nasz adres: Netsale Krzysztof Kałuża, Rakowicka 10B lok.4, 31-511 Kraków
b. drogą e-mailową na adres: sklep@filmydvd.pl
Składany wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, konsultingowe, kurierzy, doręczyciele (w związku z realizacją zamówienia),
Netsale zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego? Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy

Okres Przetwarzania Twoich danych osobowych?
Okres przetwarzania danych przez Netsale zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub zostają zanonimizowane.
NEWSLETTER

Chcesz wiedzieć więcej niż inni, podaj nam swój adres e-mail:
E-mail: 
[ochrona prywatności]   zapisz

Zapytaj sprzedawcę:

http://www.gadu-gadu.pl/users/status.asp?id=2441301&styl=1GG: 2441301

NEWSFLASH
POLITYKA COOKIES

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w sklepie internetowym filmydvd.pl
 ...
[ wszystkie ]
TOP 10 DVD
INFORMACJE

 


strona główna  |  satysfakcja gwarantowana  |  mój koszyk  |  moje konto  |  pomoc  |  regulamin  |  kontakt  
Copyright Netsale - filmydvd.pl
oprogramowanie sklepu: Handel, Triger Systemy Komputerowe